Ці Умови користування сайтом (надалі іменуються Умови) регулюють відносини щодо користування WEB-сайтом у мережі Інтернет з адресою http://lazurne.info/ і його будь-якими піддоменами / субдоменами: * .lazurne.info, де "*" може бути будь-яким допустимим ім'ям (іменованому надалі «Сайт») між ФОП Бігун С.О. (Іменоване надалі - Адміністрація) і Користувачем Сайту, (іменованим надалі «Користувач»). Користувачем є особа, зареєстрована на Сайті, а також особа, яка не пройшла процедуру реєстрації, але хоча б один раз відвідало сторінки Сайту.

Реєстрація будь-якої особи на Сайті, користування особою (в т.ч. що не пройшли процедуру реєстрації) будь-якими сервісами та / або послугами на Сайті, а також розміщення будь-якої інформації, фотографій, оголошень, коментарів на Сайті є підтвердженням згоди такого Користувача з цими Умовами та обов'язковості дотримання їх умов у повному обсязі. Умови можуть бути змінені Адміністрацією без будь-якого спеціального повідомлення Користувача. Найбільш актуальна версія Умов завжди знаходиться на сторінці за адресою: http://lazurne.info/terms і є обов'язковою для всіх користувачів з моменту підтвердження їхньої згоди з цими Умовами.

Користувач розуміє і приймає, що він несе повну відповідальність як за текст своїх повідомлень, так і за всю інформацію, дані, оголошення, програми, музику, звуки, фотографії, графіку, відео, повідомлення та інші матеріали (далі «матеріали»), публічно опубліковані або передані в приватному порядку на Сайт. Користувач розуміє, що, використовуючи Сайт, Користувач може побачити матеріали, які є образливими, негідними або спірними. Користувач Сайту зобов'язується поважати права третіх осіб, дотримуватися усталені традиції і етику мережі Інтернет, не зловживати можливостями Сайту з цілями, що суперечать нормам моралі і моральності.

Користувач погоджується не використовувати Сайт для:

розміщення, передачі або будь-якого іншого способу публікації матеріалів, які є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, наклепницькими, такими, що порушують авторські права, пропагують ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками;
порушення прав неповнолітніх осіб та / або заподіяння їм шкоди в будь-якій формі;
ущемлення прав меншин;
розміщення, передачі або будь-якого іншого способу публікації матеріалів, які є недостовірними, які Користувач не має права робити доступним згідно із законом або згідно з якими-небудь контрактними відносинами;
розміщення, передачі або будь-якого іншого способу публікації матеріалів, які зачіпають будь-який патент, торгову марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та / або авторські і суміжні з ним права третьої сторони;
нарочного або випадкового порушення будь-яких застосовних місцевих, державних або міжнародних законів;
відправки, передачі електронних листів на будь-чию адресу, що містять грубі і образливі вирази і пропозиції;
відправки, передачі електронних листів, що містять матеріали порнографічного характеру.

Адміністрація залишає за собою право:
модифікувати Сайт на свій розсуд;
надавати платні і безкоштовні послуги Користувачам (далі - «Послуги»);
вносити зміни в дані Умови в односторонньому порядку;
змінювати вартість і види Послуг, терміни їх дії;
редагувати або видаляти матеріали, опубліковані Користувачем на Сайті, якщо вони не відповідають умовам даних Умов, завдають шкоди Адміністрації або третім особам;
обробляти персональні дані Користувача, а також використовувати матеріали, опубліковані Користувачем на Сайті і що знаходяться у відкритому доступі, зокрема, з метою розробки рекламних матеріалів, розміщення матеріалів на сайтах партнерів Адміністрації;
передавати права, отримані від Користувача за цими Умовами, третім особам в цілях виконання цих Умов без додаткової згоди Користувача.

Адміністрація зобов'язується всіляко сприяти розміщенню на Сайті достовірної та актуальної інформації. Адміністрація забезпечує таємницю повідомлень і дотримання конфіденційності інформації про Користувачів Сайту, за винятком випадків, передбачених законодавством України. Адміністрація не може гарантувати правильність, точність, детальність або повноту інформації, розміщеної на Сайті третіми особами. У зв'язку з цим Користувач підтверджує свою згоду з тим, що Адміністрація не несе будь-якої відповідальності:

за достовірність інформації, опублікованої в рекламних оголошеннях та коментарях.
за будь-які порушення роботи Сайту;
за будь-які помилки в роботі Сайту;
за будь-який прямий або непрямий збиток незалежно від його природи, походження, наслідків та причин, що викликали його. Сюди входять витрати на придбання об'єктів через Сайт, втрата прибутку, клієнтів або даних і будь-які інші матеріальні втрати, понесені внаслідок відвідування цього Сайту або неможливості його відвідин, а також внаслідок довіри до будь-якої інформації, прямо або побічно отриманою на цьому Сайті;
за заподіяння шкоди, збитку, втрату інформації або за спричинення будь-яких інших збитків будь-яким особам, які виникли при користуванні сервісом Сайту, у тому числі з використанням мобільних засобів зв'язку та інших засобів телекомунікацій;
за порушення Користувачем авторських і інших прав третіх осіб шляхом опублікування матеріалів, невідповідних чинному законодавству (в тому числі авторському), доданих Користувачем на Сайт або переданих їм Адміністрації іншим способом.

Відповідальність за публікації несе автор публікацї. Редакція не завжди поділяє позицію авторів.
Користувач, користуючись Послугами Адміністрації, зобов'язується дотримуватися цих Умов, чинне законодавство, а також додаткові вимоги, необхідні для надання Користувачеві зазначених Послуг. У разі допущення Користувачем будь-яких порушень (у тому числі, але не виключно: розміщення на Сайті недостовірної інформації), а також невиконання рекомендацій Адміністрації про усунення таких порушень протягом двох календарних днів з моменту отримання таких рекомендацій, Адміністрація має право припинити надання таких послуг Користувачеві, видалити із Сайту його невідповідну інформацію, а грошові кошти, сплачені Користувачем за дані Послуги, не повертати. Рекомендації Адміністрації щодо усунення допущених порушень передаються Користувачеві, що допустив таке порушення, в телефонному режимі та / або шляхом направлення листа в електронній формі на адресу, вказану Користувачем при реєстрації.
З метою реєстрації на Сайті і подальшого використання його сервісів, Користувач надає Адміністрації право використовувати, зберігати та обробляти свої персональні дані згідно з чинним законодавством України, не обмежуючись терміном дії виниклих правовідносин, а також надає Адміністрації право не повідомляти Користувача про подальшій обробці таких персональних даних.
У разі, якщо Користувач порушує ці Умови, права третіх осіб та / або чинне законодавство, тим самим завдаючи будь-якої шкоди Адміністрації, такий Користувач зобов'язаний відшкодувати Адміністрації заподіяну шкоду в повному обсязі за першою вимогою Адміністрації.

З повагою,
адміністрація сайту lazurne.info/.